Individuele oplossing voor bestaande bouw

Theoretisch gezien kan elke bestaande woning met een gasaansluiting overschakelen op waterstof. Een waterstofketel neemt dan de plaats in van de CV-ketel. Voor huizenbezitters zou dit een aantrekkelijke oplossing zijn om te verduurzamen. Alleen hoe werkt dat in de praktijk? Welke technische aanpassingen zijn er nodig aan de eerste generatie waterstofketels? En welke aanpassingen zijn er nodig in de woning zelf? Wie draagt de verantwoording voor het leidingwerk achter de meter? Hoe gaan wij om met veiligheid en maatschappelijke acceptatie? Hylife Innovations onderzoekt deze vragen in een pilot.

De showcase-woning waarin waterstof wordt geïmplementeerd.

Pilot met bestaande woning

Met een bestaande woning overschakelen van aardgas naar waterstof is nog onbekend terrein. Daarom start Hylife Innovations in Stad aan ’t Haringvliet een pilot met een verouderde woning aan de Achterdijk. In deze pilot testen we de toepassing van een waterstofketel – van installatie tot gebruik in het dagelijks leven. Tegelijkertijd brengen we in kaart waar je als bewoner allemaal tegenaan loopt bij de gefaseerde verduurzaming van een bestaande woning. Al deze inzichten samen helpen om de energietransitie van bestaande woningen te versnellen.

De showcase-woning waarin waterstof wordt geïmplementeerd.

https://hylifeinnovations.nl/wp-content/uploads/2020/09/bestaandebouw-Pin.png

Waarom juist in Stad aan ’t Haringvliet?

Gasunie pleit voor een solide waterstofnetwerk in Nederland. Een backbone om waterstof te transporteren via het bestaande gasleidingnetwerk. Het dorp Stad aan ’t Haringvliet heeft de ambitie om het eerste aardgasvrije dorp in Nederland te zijn. Het voormalige aardgasnet wordt dan gebruikt voor transport van groene waterstof. Kijk voor meer informatie op: StadAardgasvrij.nl

Wat gaat deze pilot opleveren?

Niet elke huiseigenaar kan of wil zijn woning volledig verduurzamen. Begrijpelijk, want de benodigde technieken zijn kostbaar en de alternatieven – waaronder de toepassing van waterstof – zijn nog onbekend. Met deze pilot wil Hylife Innovations aantonen dat het technisch mogelijk is om een oudere woning duurzaam te verwarmen met groene waterstof. Tegelijkertijd willen we ontdekken welke obstakels en drempels je als huiseigenaar precies tegenkomt in zo’n verduurzamingstraject. Al deze bevindingen delen we hier op onze site. Zo kunnen onze inzichten helpen om de energietransitie overzichtelijker te maken voor particulieren.

Benieuwd naar onze ervaringen en resultaten?

Alle kosten en verbruikscijfers delen we op deze pagina.

Katalytische waterstofketel

In 2003 ontwikkelde onze partner Giacomini een katalytische waterstofketel. Deze ketel zet waterstof om in warmte. En omdat er in dit proces geen verbranding plaatsvindt, komt er ook geen CO2 of stikstof (NOx) vrij. Nu de energietransitie versnelt en de rol van waterstof groeit, is het tijd om deze eerste generatie waterstofketel op de markt te brengen. Hylife Innovations introduceert deze waterstofketel op de Nederlandse markt.

Twee installaties: fossiel en duurzaam

In deze pilot verduurzaamt Hylife Innovations samen met technische en maatschappelijke partners een bestaande dijkwoning uit de jaren ’60. Deze woning wordt nu nog verwarmd met 2 aardgaskachels en 2 gevelkachels eveneens op aardgas. Verder is de woning voorzien van verouderd dubbelglas in hardhouten kozijnen. In fase 1 van de pilot krijgt de woning een cv-installatie op aardgas voor verwarming en warm tapwater. Ook krijgt de woning een werkende waterstof cv-ketel (goed om te weten: de woning produceert zelf géén waterstof).

Met 2 werkende installaties in de woning is het straks mogelijk om met een druk op de knop te switchen tussen aardgas en groene waterstof. Zo kunnen bezoekers ervaren dat er geen verschil merkbaar is in de verwarming van de woning en de voorziening van warm tapwater.

https://hylifeinnovations.nl/wp-content/uploads/2020/09/bestaandebouw-batterij.png

Meer innovaties

Innovathuis

De eerste proefwoning in de Benelux waarin innovatieve en duurzame oplossingen gecombineerd worden in één woning.

Lees meer

InnovaHub

Een duurzame energiecentrale voor de gebouwde omgeving, volledig emissieloos.

Lees meer

Waterstofketel

Maak kennis met de katalytische waterstofketel die waterstofgas omzet in warmte.

Lees meer