InnovaHub

Wijkvisie en realisatie

Hylife Innovations ziet een grote kans voor de toepassing van de InnovaHub. Een duurzame energiecentrale voor de gebouwde omgeving. De InnovaHub voorziet in de vraag naar elektriciteit, warmte of koude vanuit de woonwijk. De hub krijgt groene energie aangeleverd die is opgewekt door windmolens en zonneparken in de nabije omgeving.

Innovahub

De InnovaHub is het punt voor opslag en afgifte van groene waterstof. Bij de productie van waterstof in de InnovaHub komt warmte vrij. Deze warmte wordt opgeslagen. Ook is er ruimte voor koudeopslag.

De InnovaHub vervult een belangrijke spilfunctie voor:

 • Productie van groene waterstof
 • Levering van elektriciteit, warmte en koeling
  aan bestaande bouw en/of nieuwbouw
 • Voeden van mobiliteit, elektrische (deel)auto’s of
  waterstofvoertuigen
 • Balanceren van vraag en aanbod van groene energie, denk
  aan grootschalige zon- en windparken
 • Actor voor het elektriciteitsnet en toekomstig waterstofnet
 • Optimaliseren van vraag en aanbod van energie op woning- en wijkniveau met het Energy Management System (Flex)
 • Seizoensoverbrugging met opslag van energie, warmte en
  koude
 • Verduurzaming van warmtenetten

Meer innovaties

Innovathuis

De eerste proefwoning in de Benelux waarin innovatieve en duurzame oplossingen gecombineerd worden in één woning.

Lees meer

Waterstofketel

Maak kennis met de katalytische waterstofketel die waterstofgas omzet in warmte.

Lees meer

Leefomgeving & Mobiliteit

Wijken waar energie, mobiliteit en wonen met elkaar vervlochten zijn: veilig en integraal.

Lees meer