De Langen & van den Berg

De Langen & van den Berg is als ontwikkelende bouwer uit het Groene Hart dagelijks bezig met projecten die actief bijdragen aan een betere wereld. Dat beperkt zich niet alleen tot het ‘aardgasloos’ uitvoeren van onze bouwwerken en het toepassen van duurzame materialen en installaties. Wij richten ons ook op het maken van een gezond product in een natuurlijke omgeving. Met de juiste aanpak worden onze projecten gezonder en plezieriger om in te wonen en te werken en ontstaat er harmonie met de natuur, het zogenaamde ‘natuur inclusief’ bouwen. Door het handhaven en toevoegen van groen, het vasthouden van water binnen een project en ervoor te zorgen dat ook dieren en insecten een plek krijgen ontstaat er meer biodiversiteit en minder fijnstof en stikstof in de lucht met juist meer zuurstof. Het door groen koelen van een gebouw en van de locatie er omheen ontstaat in de zomer minder verdroging en wateroverlast en wordt er minder energie verbruikt. Wij zetten in op duurzaam bouwen in de breedste zin en op kennisopbouw van ons bedrijf. Het partnerschap met Hylife innovations is daarin de volgende stap.

"De Langen & van den Berg bouwt en ontwikkelt aan nieuwe innovaties en duurzaamheid."

Meer weten over deze partner?

Hylife Innovations werkt samen met een breed scala aan partners aan de toepassing van groene waterstof. Benieuwd naar de expertise van deze partner?