Energy Management System

Waarom uitwisseling van energie met het Energy Management System zo belangrijk is.

Innovahub voorziet aangesloten woningen op wijkniveau van elektriceit, warmte en koeling. Tegelijkertijd levert de wijk bij opwekpieken energie aan de hub.

Het Energy Management System van Hylife regelt deze uitwisseling van energie. Het EMS is slimme software die de hardware in de hub en in de wijk automatisch aanstuurt.

Zo kan het EMS beslissen dat groene stroom uit opwekpieken naar de batterijopslag in Innovahub gaat. In dat geval is de stroom meteen weer beschikbaar zodra de piek afneemt of als het nacht wordt. Het kan ook zijn dat het EMS beslist dat het efficiënter is om de groene stroom die overblijft juist om te zetten in groene waterstof. In dat geval slaat Innovahub de energie voor een langere termijn op.

En zo zijn natuurlijk talloze situaties mogelijk. Elke keer maakt het EMS een inschatting op basis van nieuwe data. Op die manier optimaliseert de software het verbruik of de productie in de wijk.

Soms door stroom van het net te onttrekken omdat er een opwekpiek is en de prijzen laag zijn. Dan weer door groene stroom in de wijk meteen in te zetten om elektrische deelauto’s in de wijk op te laden. Of door alvast warmte op te wekken, omdat de weersverwachting een snelle temperatuurdaling voorspelt in de vroege avond.

Het EMS zorgt ervoor dat bewoners die zijn aangesloten op de Innovahub hun energie zo duurzaam en zo voordelig mogelijk krijgen.

 

Dit bericht is afkomstig van onze LinkedIn pagina, benieuwd naar meer? Klik dan hier