Op weg naar
een duurzame leefomgeving

Hylife Innovations ontwikkelt duurzame woonconcepten gebaseerd op groene waterstof voor de gebouwde leefomgeving. De behoefte aan zulke oplossingen groeit in razend tempo. De opwek van duurzame elektriciteit met wind- en zonneparken werpt lokaal zijn vruchten af. Tegelijkertijd dienen zich allerlei nieuwe uitdagingen aan. Zo bedreigen opwekpieken de stabiliteit van het elektriciteitsnet. Ook ontbreekt het aan grootschalige opslagcapaciteit. Met groene waterstof als energiedrager benut je de opbrengst van duurzame opwek maximaal.

Hylife Innovations ontwikkelt, vermarkt en realiseert innovaties, concepten en advies over energie en mobiliteit voor de gebouwde leefomgeving. Onze innovaties zijn gericht op de verduurzaming van de leefomgeving. Daarbij letten we op allerlei aspecten: duurzaam en energiezuinig bouwen, energieverbruik en -management plus zelfstandige en onafhankelijke energievoorziening. Deze integrale benadering is mogelijk dankzij de inzet van groene waterstof.

Jean-Paul Scheurleer

Oprichter
Ondernemer en projectontwikkelaar in regio Goeree-Overflakkee.

“ Hylife Innovations brengt door te doen een duurzame leefomgeving dichterbij “
https://hylifeinnovations.nl/wp-content/uploads/2020/10/vliegtuigje@2x.png

Denken, durven, doen

Hylife Innovations realiseerde in 2019 het Innovathuis. Een zelfvoorzienende conceptwoning met groene waterstof – midden in nieuwbouwwijk Havenstadt in Stad aan ‘t Haringvliet. De zonnepanelen op het dak produceren groene stroom. De Powerbox in het Innovathuis zet overtollige energie ter plaatse om in groene waterstof. Op een later moment zet deze Powerbox waterstof weer om in elektriciteit. Deze methode maakt seizoensopslag mogelijk voor een individuele woning. Een unicum.

Waterstofambities realiseren met oog voor de omgeving

Nederland heeft weliswaar grote ambitie om waterstof toe te passen in mobiliteit en de gebouwde omgeving. Alleen blijft de realisatie van deze ambities achter. Dat komt mede omdat initiatiefnemers tegen het ontbreken van regelgeving aanlopen en omdat er veel aandacht nodig is voor maatschappelijke acceptatie. Hierdoor is er sprake van enige terughoudendheid omdat waterstof een nieuwe toepassing is in de gebouwde omgeving. Hylife Innovations is in staat om dat proces te versnellen en over te gaan tot daadwerkelijke realisatie.

Nauwe banden met overheden en veiligheidsinstanties

Vanuit het ontwikkelbedrijf Wonen op Flakkee bouwde Jean-Paul Scheurleer, de oprichter van Hylife Innovations, een goede naam op. Dat vormde de basis voor samenwerkingsverbanden met de gemeente Goeree-Overflakkee, de milieudienst Rijnmond (DCMR) en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Al deze partijen waren betrokken bij de realisatie van het Innovathuis. Zij brachten hun kennis en expertise in de praktijk en leverden zo een bijdrage aan de energietransitie in Nederland.