Integrale duurzame concepten voor wonen, wijken, mobiliteit en energie

Hylife Innovations maakt werk van een duurzame toekomst. Want de komende jaren gaat het energiesysteem wereldwijd op de schop. Daarom zijn er nieuwe oplossingen nodig. Innovatieve concepten met een integrale benadering. Dat is het terrein van Hylife Innovations: duurzame woonconcepten met de inzet van groene waterstof. Van individuele, bestaande woning tot complete nieuwbouwwijk.

Lees meer over onze visie

“ De kracht van innovatie maakt onze leefomgeving duurzaam “

Jean-Paul Scheurleer

DE KRACHT VAN DUURZAME INNOVATIE

Hylife Innovations ontwikkelt concepten voor de woningmarkt: CO2-neutraal en zonder uitstoot van stikstof. Kenmerkend voor onze innovaties is de integrale benadering. Oplossingen voor het individu die het collectief versterken.

Innovathuis

De eerste proefwoning in de Benelux waarin innovatieve en duurzame oplossingen gecombineerd worden in één woning.

Lees meer

InnovaHub

Een duurzame energiecentrale voor de gebouwde omgeving, volledig emissieloos.

Lees meer

Waterstofketel

Maak kennis met de katalytische waterstofketel die waterstofgas omzet in warmte.

Lees meer

Uniek in Nederland

Wonen op waterstof in de praktijk

Wat komt er allemaal kijken bij de installatie van een waterstofketel in een bestaande woning? Hylife Innovations onderzoekt in de praktijk wat er allemaal nodig is om met een bestaande woning over te schakelen op waterstof.

ONZE PARTNERS

Echte innovatie en vernieuwing bereik je alleen in samenwerking met krachtige partners. Experts die kennis en ervaring inbrengen. Medestanders met dezelfde visie, ambitie en drijfveren. Daarnaast is de steun van supporters cruciaal voor innovatie. Partijen die hun netwerk beschikbaar stellen, die een financiële bijdrage leveren of specialisten die de zichtbaarheid vergroten.

https://hylifeinnovations.nl/wp-content/uploads/2020/10/partners.png
https://hylifeinnovations.nl/wp-content/uploads/2020/10/energy-island-go.png

DUURZAAM EILAND

Hylife Innovations opereert vanaf Goeree-Overflakkee. Dit eiland pioniert op het gebied van duurzaamheid. Om te beginnen met de royale opwek van duurzame energie vanuit wind, zon en getijde. Nu de energieproductie uit deze bronnen dagelijks stijgt, breekt de tijd aan om deze duurzame elektriciteit in te passen in het dagelijks leven van de eilandbewoners. Op Goeree-Overflakkee werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan innovaties die onmisbaar zijn om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen. Niet voor niets voelt Hylife Innovations zich thuis op dit Energy Island.