Integrale duurzame concepten voor energie, wijken en mobiliteit

Hylife Innovations maakt werk van een duurzame toekomst. Want de komende jaren gaat het energiesysteem wereldwijd op de schop. Daarom zijn er nieuwe oplossingen nodig. Innovatieve concepten met een integrale benadering. Dat is het terrein van Hylife Innovations: duurzame energieconcepten met de inzet van state-of-the-arttechnologie, waaronder groene waterstof. Van bestaande woning tot complete nieuwbouwwijk, utiliteitsbouw en grootschalige energienetten.

Lees meer over onze visie

“ De kracht van innovatie maakt onze leefomgeving duurzaam “

Jean-Paul Scheurleer

DE KRACHT VAN DUURZAME INNOVATIE

Hylife Innovations ontwikkelt concepten voor de samenleving van morgen: CO2-neutraal en zonder uitstoot van stikstof. Kenmerkend voor onze innovaties is de integrale benadering. Aansluitende oplossingen op individueel en collectief niveau.

InnovaHub District

Een energiecentrale voor wijken waar energie, mobiliteit en wonen met elkaar vervlochten zijn: emissieloos, veilig en integraal.

Lees meer

InnovaHub Grid

Een energiecentrale voor grootschalige verduurzaming van elektriciteits- en warmtenetten: emissieloos, veilig en integraal

Lees meer

Energy Management System

Multifunctionele aansturing software met toepassingen gaande van individuele toestellen tot complexe geïntegreerde systemen

Lees meer

Waterstofketel

Maak kennis met de katalytische waterstofketel die waterstofgas volledig emissieloos omzet in warmte

ONZE PARTNERS

Echte innovatie en vernieuwing bereik je alleen in samenwerking met krachtige partners. Experts die kennis en ervaring inbrengen. Medestanders met dezelfde visie, ambitie en drijfveren. Daarnaast is de steun van supporters cruciaal voor innovatie. Partijen die hun netwerk beschikbaar stellen, die een financiële bijdrage leveren of specialisten die de zichtbaarheid vergroten.

https://hylifeinnovations.nl/wp-content/uploads/2020/10/partners.png
https://hylifeinnovations.nl/wp-content/uploads/2020/10/energy-island-go.png

DUURZAAM EILAND

Hylife Innovations opereert vanaf Goeree-Overflakkee. Dit eiland pioniert op het gebied van duurzaamheid. Om te beginnen met de royale opwek van duurzame energie vanuit wind, zon en getijde. Nu de energieproductie uit deze bronnen dagelijks stijgt, breekt de tijd aan om deze duurzame elektriciteit in te passen in het dagelijks leven van de eilandbewoners. Op Goeree-Overflakkee werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan innovaties die onmisbaar zijn om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen. Niet voor niets voelt Hylife Innovations zich thuis op dit Energy Island.