Op weg naar
een duurzame leefomgeving

Hylife Innovations ontwikkelt oplossingen voor de energietransitie. De opwekking van duurzame elektriciteit met wind- en zonneparken werpt lokaal al haar vruchten af. Tegelijkertijd ontstaat er nu een nieuw probleem: de stabiliteit van het elektriciteitsnet staat onder druk. Dat komt door het verschil tussen de opwekking van duurzame energie en het verbruik ervan. Vraag en aanbod zijn niet altijd met elkaar in verhouding. Er is grote behoefte aan energiebuffering om deze asynchroniteit op te vangen. Energiebuffering helpt om de klimaatdoelstellingen te halen.

Hylife Innovations ontwikkelt, vermarkt en realiseert innovaties, concepten en advies over energie en mobiliteit. Onze innovaties zijn gericht op de verduurzaming van de energievoorziening: van de gebouwde omgeving tot de industrie. Daarbij letten we op allerlei aspecten: duurzaam en energiezuinig bouwen, energieverbruik en -management. Deze integrale benadering is mogelijk door de sterke aspecten van verschillende technologieën, zoals bijvoorbeeld groene waterstof, te combineren. Onze visie is dat de energietransitie bestaat uit een brede combinatie van systemen en toepassingen.

Jean-Paul Scheurleer

Oprichter
Ondernemer en projectontwikkelaar in regio Goeree-Overflakkee.

“ Hylife Innovations brengt door te doen een duurzame leefomgeving dichterbij “
https://hylifeinnovations.nl/wp-content/uploads/2020/10/vliegtuigje@2x.png

Denken, durven, doen

Hylife Innovations realiseerde in 2019 het Innovathuis. Een zelfvoorzienende conceptwoning met groene waterstof – midden in nieuwbouwwijk Havenstadt in Stad aan ‘t Haringvliet. De zonnepanelen op het dak produceren groene stroom. De Powerbox in het Innovathuis zet overtollige energie ter plaatse om in groene waterstof. Op een later moment zet deze Powerbox waterstof weer om in elektriciteit. Deze methode maakt seizoensopslag mogelijk voor een individuele woning. Een unicum.

Waterstofambities realiseren met oog voor de omgeving

Nederland heeft weliswaar grote ambitie om waterstof toe te passen in mobiliteit en de gebouwde omgeving. Alleen blijft de realisatie van deze ambities achter. Dat komt mede omdat initiatiefnemers tegen het ontbreken van regelgeving aanlopen. Bovendien is veel aandacht nodig voor maatschappelijke acceptatie. Hierdoor is er sprake van enige terughoudendheid omdat waterstof een nieuwe toepassing is in de gebouwde omgeving. Hylife Innovations is in staat om dat proces te versnellen en over te gaan tot daadwerkelijke realisatie.

Nauwe banden met overheden en veiligheidsinstanties

Vanuit het ontwikkelbedrijf Wonen op Flakkee bouwde Jean-Paul Scheurleer, de oprichter van Hylife Innovations, een goede naam op. Dat vormde de basis voor samenwerkingsverbanden met de gemeente Goeree-Overflakkee, de milieudienst Rijnmond (DCMR) en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Al deze partijen waren betrokken bij de realisatie van het Innovathuis. Zij brachten hun kennis en expertise in de praktijk en leverden zo een bijdrage aan de energietransitie in Nederland.