Duurzaam
eiland
Goeree-Overflakkee

Hylife Innovations opereert vanaf Goeree-Overflakkee. Dit eiland pioniert op het gebied van duurzaamheid. Om te beginnen met de royale opwek van duurzame energie vanuit wind, zon en getijde. Nu de energieproductie uit deze bronnen dagelijks stijgt, breekt de tijd aan om deze duurzame elektriciteit in te passen in het dagelijks leven van de eilandbewoners. Op Goeree-Overflakkee werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan innovaties die onmisbaar zijn om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen. Niet voor niets voelt Hylife Innovations zich thuis op dit Energy Island.

Door provincie Zuid-Holland uitgeroepen tot proeftuin voor de energie-transitie.

Groene waterstofeconomie

Op termijn produceert Goeree-Overflakkee niet alleen zelf een overschot aan elektriciteit, maar het eiland vormt ook het landpunt voor windpark Krammer in de directe omgeving. Maar liefst 29 lokale en (inter)nationale partijen werken momenteel samen aan de realisatie van een groene waterstofeconomie op het eiland. Verdeeld over 8 projecten binnen het waterstofconvenant H2GO ontwikkelen zij methodes om duurzame waterstof te produceren. Onder andere voor mobiliteit, de verwarming van woningen en productie van duurzame kunstmest. Kortom: als duurzame koploper fungeert het eiland ook meteen als proeftuin voor de rest van Nederland.

Groene waterstof op Goeree-Overflakkee in 8 projecten
Lees meer over H2GO via deze website.

Havenstadt en Innovathuis

Een van de acht deelprojecten binnen H2GO is de verduurzaming van de bestaande bebouwing. De plannen om in de kern Stad aan ’t Haringvliet groene waterstof te gebruiken als alternatief voor aardgas zijn al ver gevorderd. Hylife Innovations is nauw verbonden met de ontwikkelingen in deze kern. Al was het maar omdat de nieuwste woonwijk, Havenstadt, is ontwikkeld door Wonen op Flakkee. In deze wijk staat ook het Innovathuis van Hylife Innovations. Het eerste woonhuis in de Benelux dat zelf groene waterstof produceert en verbruikt.

Door provincie Zuid-Holland uitgeroepen tot proeftuin voor de energie-transitie.