Energy Management System

De duurzame energievoorziening van morgen bestaat uit een decentraal netwerk van emissieloze toestellen met uitstekende prestaties. Dat vraagt om slimme aansturing, zorgvuldig databeheer en digitale interconnectiviteit in de vorm van een Energy Management System. Want aan de opwekkant zien we bijvoorbeeld grootschalige windparken op zee en uitgestrekte zonnevelden. Aan de verbruikerskant gaat het onder andere om geothermische verwarming, elektrische mobiliteit en waterstoftoepassingen. Tussen opwek en verbruik zijn allerlei omzettingsvormen denkbaar. Een Energy Management System dat al deze assets slim aanstuurt, vormt de sleutel tot succes.

Slim aansturen

Naast fysieke energieconcepten ontwikkelt Hylife Innovations samen met haar partners haar eigen EMS-software. Dit Energy Management System stuurt apparatuur en componenten aan en kan zo anticiperen op de vraag naar en aanbod van hernieuwbare energie. Dankzij deze integrale toepassing van de software is het mogelijk om elke vorm van opwek of verbruik optimaal te benutten. Of het nu gaat om individuele apparaten tot complexe, geïntegreerde systemen. Het EMS is operationeel in zowel InnovaHub District als InnovaHub Grid. 

Beschikbare functies van het EMS, een beknopt overzicht:

  • Optimale aansturing van InnovaHub Grid op netniveau, als buffer tussen vraag en aanbod
  • Optimale aansturing van InnovaHub District op wijkniveau, van individueel apparaat tot collectieve functies
  • Intelligent, voorspellend algoritme voor de aansturing van PV-installaties, windparken, verwarmingsinstallaties, elektrolyse systemen, brandstofcellen, batterijen enzovoort. Het algoritme kan zich bijvoorbeeld baseren op energieprijzen, weersvoorspellingen en verbruiksverwachtingen
  • Competitieve deelname aan energy/flex trading-markten voor een optimale inzet van assets. Ook op deze manier kan het EMS bijdragen aan de stabiliteit op het elektriciteitsnet
  • Aansturing Vehicle2Grid: bi-directionele integratie van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen
  • Verzamelen van unieke data die inzichten en visualisaties opleveren van alle energiestromen
  • Rapportering van energiestromen en milieu-impact in overeenstemming met de ESG-criteria

Meer innovaties

InnovaHub Grid

InnovaHub Grid maakt grootschalige verduurzaming van elektriciteits- en warmtenetten mogelijk. De buffer die schommelingen in het netwerk opvangt.

Lees meer

InnovaHub District

Een duurzame energiecentrale voor wijken. InnovaHub District vervlecht energie, mobiliteit en wonen met elkaar. Emissieloos, veilig en vrijwel compleet zelfvoorzienend.

Lees meer

Waterstofketel

Maak kennis met de katalytische waterstofketel die waterstofgas omzet in warmte.

Lees meer