Waterstofketel

Samen met onze partner Giacomini introduceert Hylife Innovations een gepatenteerde waterstofketel op de Nederlandse markt: de H2ydroGEM. Maak kennis met de katalytische waterstofketel die waterstofgas omzet in warmte. Zonder verbranding. Zonder elektriciteit. Zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Dé oplossing als in de toekomst – lokaal of nationaal – waterstofgas door het bestaande aardgasnetwerk stroomt

Hoe werkt H2ydroGEM?

De waterstofketel zet waterstofgas om in warmte. Een katalysator in de ketel zorgt voor een reactie tussen laaggeconcentreerde waterstof en zuurstof in het reactiekanaal. Zonder elektriciteit of vlam activeert de katalysator een oxidatieproces. Bij deze reactie komt genoeg warmte vrij om een complete woning te verwarmen. Een systeem van warmtewisselaars zorgt voor warm tapwater (85 ˚C) voor de centrale verwarming. Het enige bijproduct van de hele reactie is onschadelijke waterdamp.

https://hylifeinnovations.nl/wp-content/uploads/2020/10/vliegtuigje@2x.png

Waarom een alternatief voor de CV-ketel?

De kwaliteit en dichtheid van de gasinfrastructuur van Nederland is uniek in de wereld. Daarom gebruikt de overgrote meerderheid van de bestaande bebouwing ook een aardgasgestookte CV-ketel voor de verwarming en voor warm tapwater.  Nu de energietransitie versnelt, groeit het besef dat de manier waarop we onze huizen verwarmen ingrijpend gaat veranderen. Wat is een betrouwbaar en betaalbaar alternatief voor de vertrouwde CV-ketel?

Waterstof via het aardgasnet

Netbeheerders en energiemaatschappijen verkennen de mogelijkheid om het bestaande aardgasnet aan te passen voor waterstof. H2ydroGEM maakt omschakelen van aardgas naar waterstof laagdrempelig. Zeker voor bestaande woningen met energielabel C of lager. Want net als een CV-ketel produceert H2ydroGEM warmte op hoge temperatuur. Zo hoeven bewoners niet over te stappen van radiatoren naar vloerverwarming. Uiteraard geldt dat extra isolatie een belangrijke maatregel is.

Verwarmen zonder uitstoot

In de katalytische reactie vindt geen verbranding plaats. Daarom komt er bij de omzetting van waterstofgas in warmte ook geen CO2 vrij. Omdat de katalytische reactie plaatsvindt bij een temperatuur van 300 ˚C is er ook geen uitstoot van NOx. Dat maakt H2ydroGEM een zero-emission oplossing. Gevoed met groene waterstof is dit een milieuvriendelijk verwarmingssysteem voor woningen.

Nieuwe technologie geperfectioneerd

Al in 2003 ontwikkelde onze partner Giacomini de eerste waterstofketel ter wereld. In 2005 volgde ook het patent op de katalytische reactie van waterstof. De eerste versies van H2ydroGEM zijn al sinds 2006 in gebruik op verschillende locaties in Europa en in de Benelux. Nu de rol van waterstof echt begint te groeien, blijkt pas goed hoever Giacomini zijn tijd vooruit was. En dat is goed nieuws, want in de tussentijd perfectioneerde onze innovatieve partner de H2ydroGEM nog verder. In samenwerking met de universiteit van Milaan is de doorontwikkeling nog altijd gaande. Zodoende introduceren we een compact, efficiënt en veilig product op de Nederlandse markt.

Voordelen van H2ydroGEM, de katalytische waterstofketel

  • Hoge aanvoer temperatuur en hoog rendement
  • Zero emission: geen uitstoot van CO2 of NOx
  • Vlamloze reactie: onderhoudsarme installatie
  • Geperfectioneerde technologie sinds 2005
https://hylifeinnovations.nl/wp-content/uploads/2020/09/bestaandebouw-batterij.png

Meer innovaties

Energy Management System

Intelligente software stemt vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar af. Zo benutten we beschikbare groene energie zo slim mogelijk in huis en in de wijk.

Lees meer

InnovaHub Grid

InnovaHub Grid maakt grootschalige verduurzaming van elektriciteits- en warmtenetten mogelijk. De buffer die schommelingen in het netwerk opvangt.

Lees meer

InnovaHub District

Een duurzame energiecentrale voor wijken. InnovaHub District vervlecht energie, mobiliteit en wonen met elkaar. Emissieloos, veilig en vrijwel compleet zelfvoorzienend.

Lees meer