InnovaHub District

Wijkvisie en realisatie

Hylife Innovations ziet een grote kans voor de toepassing van de InnovaHub District. Deze  multifunctionele energiecentrale voorziet de bijbehorende woonwijk in de vraag naar duurzame elektriciteit, warmte of koude. In essentie zorgt InnovaHub District ervoor dat alle energie-opwekking en al het energieverbruik in huis en binnen de wijk zo slim mogelijk worden benut. Veel gemeenten, provincies, woningcorporaties en projectontwikkelaars hebben plannen om duurzame wijken te ontwikkelen en worstelen met netcongestie en stikstofregels. InnovaHub District vormt de oplossing.

Innovahub District

Energieverbruik bij opwek

Het uitgangspunt bij groene energie is: de beste opslag is geen opslag. Daarom zorgt InnovaHub District ervoor dat de opwek van PV-installaties in de wijk of uit nabijgelegen windparken – waar mogelijk – rechtstreeks wordt gebruikt. Intelligente software communiceert tussen apparatuur in de wijk en de hub. Is er meer groene energie beschikbaar dan dat er vraag is? In dat geval promoot het systeem het verbruik van groene energie, zoals het opladen van elektrische auto’s of het aansturen van warmtepompen.

Opslag van energie, van warmte en van koude

Bij overproductie slaat InnovaHub District de resterende groene energie op. Dat kan in accu’s, in de vorm van groene waterstof en in de vorm van warmte of kou. Zo kan het systeem bij korte opwekpieken kiezen voor accu-opslag. Vanuit de batterijen is de elektriciteit ook weer snel beschikbaar bij een opwektekort. Bij langdurige overproductie, bijvoorbeeld in de zomermaanden, kan de hub groene waterstof  produceren. Deze waterstof dient voor seizoensopslag. Om het rendement van waterstof te vergroten, vangt InnovaHub District de warmte die vrijkomt in het omzettingsproces op. In beide richtingen! Bovendien slaat de hub In de wintermaanden kou op. Belangrijk, want klimaatverandering maakt koeling steeds vaker nodig. De opgeslagen kou en warmte komen beide beschikbaar voor de aangesloten woonwijk. Deze veelzijdigheid maakt van de hub een efficiënte totaaloplossing.

InnovaHub District: De juiste technologie voor de juiste toepassing in elke situatie.

Deelmobiliteit op wijkniveau

Wonen en mobiliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zeker op het platteland — waar de onderlinge afstanden al snel wat groter zijn — is de behoefte aan een auto groot. Elektrische deelauto’s op wijkniveau verkleinen de behoefte aan een (tweede) auto. Hylife Innovations gaat zelfs nog een stap verder in duurzame deelmobiliteit door deelauto’s een extra functie te geven in het energiesysteem.

Elektrische deelauto als accu

De gemiddelde  gezinsauto staat het grootste deel van zijn bestaan ergens geparkeerd, meestal is dat thuis op de oprit. Door laadsystemen bi-directioneel, Vehicle2Grid uit te voeren en rechtstreeks aan te sluiten op de hub maakt elke geparkeerde elektrische deelauto automatisch deel uit van het energiesysteem. Onze oplossing stimuleert duurzame mobiliteit, verrijkt het energiesysteem en geeft meer mogelijkheden voor de ontwikkeling van een hoogwaardige openbare ruimte. Kortom: een win-winsituatie

 De InnovaHub District vervult een belangrijke spilfunctie voor:

  • Levering van elektriciteit, warmte en koeling aan bestaande bouw en/of nieuwbouw
  • Bevordering van mobiliteit, elektrische (deel)auto’s of waterstofvoertuigen
  • Balancering van vraag naar en aanbod van groene energie op wijkniveau met lokale opwek
  • Buffering voor het elektriciteitsnet en toekomstig waterstofnet
  • Optimalisering van energiehuishouding op woning- en wijkniveau met het Energy Management System
  • Productie van groene waterstof
  • Overbrugging van periodes zonder energieproductie dankzij opslag van energie, warmte en koude
  • Verduurzaming van lokale warmtenetten
  • Ontwikkeling van emissieloze wijken die het elektriciteitsnet ondersteunen in plaats van belasten
  • Minder afhankelijk van schommeling in energieprijzen omdat InnovaHub vrijwel geheel zelfvoorzienend is

Collectieve oplossing voor elk type gebouw

InnovaHub District is niet alleen geschikt voor woonwijken met woningen en appartementencomplexen, maar bijvoorbeeld ook voor bedrijventerreinen met kantoren en bedrijfsgebouwen. Ook openbare gebouwen, musea en winkels kunnen bijvoorbeeld aansluiten op InnovaHub District. Elk gebouw dat een mix van elektriciteit en thermische energie afneemt, kan samen met de rest van de wijk of het gebied aansluiten op InnovaHub District.

 

Meer innovaties

Energy Management System

Intelligente software stemt vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar af. Zo benutten we beschikbare groene energie zo slim mogelijk in huis en in de wijk.

Lees meer

InnovaHub Grid

InnovaHub Grid maakt grootschalige verduurzaming van elektriciteits- en warmtenetten mogelijk. De buffer die schommelingen in het netwerk opvangt.

Lees meer

Waterstofketel

Maak kennis met de katalytische waterstofketel die waterstofgas omzet in warmte.

Lees meer