InnovaHub Grid

Energietransitie op net-niveau

Energietransitie op netniveau

We staan wereldwijd aan de vooravond van een grote versnelling in de energietransitie. De overgang waarin hernieuwbare bronnen de fossiele productiemethoden vervangen. Deze versnelling is cruciaal om de reductiedoelstellingen voor 2030 en 2050 te behalen. Netbeheerders, energiemaatschappijen en overheden maken zich zorgen over de schommelingen in de opwek en het verbruik van duurzame energie. Want de asynchrone verhouding tussen vraag en aanbod kan de stabiliteit van het elektriciteitsnet bedreigen. Daarom is er op grote schaal buffercapaciteit nodig. InnovaHub Grid vervult deze spilfunctie zonder dat verzwaring van het net nodig is.

Opwekpieken opvangen

InnovaHub Grid kan het elektriciteitsnet op verschillende manieren ontlasten bij opwekpieken. Bij overproductie van grootschalige windparken of zonneparken kan de hub overtollige hernieuwbare energie opslaan. InnovaHub Grid beschikt naast een batterijsysteem over een elektrolyser om groene waterstof te produceren. Het systeem beoordeelt welke opslagvorm optimaal is om de piek te bufferen. Dat gebeurt niet alleen op basis van de opwekpiek zelf, maar ook op basis van de verwachte vraag en aanbod in de nabije toekomst. Voor deze slimme aansturing, het databeheer en digitale interconnectiviteit is de hub uitgerust met een geavanceerd Energy Management System.

Energietekorten opvullen en verduurzamen

Tijdens periodes waarin er een tekort is aan hernieuwbare energie levert InnovaHub Grid juist elektriciteit vanuit haar buffers. In korte cycli (dag-nacht) spreekt de hub het batterijsysteem aan. Voor langere cycli schakelt InnovaHub Grid over op de waterstofbuffers. De hub slaat ook de warmte op die vrijkomt bij alle omzettingsprocessen. Bovendien is er ruimte voor koudeopslag. Zodoende speelt de hub ook een rol in het verduurzamen van grootschalige warmtenetten met hoge temperatuurverwarming. Juist door warmte mee te nemen in de energievoorziening ontlast InnovaHub Grid het elektriciteitsnet met een opvallend hoge efficiëntie.

Decentraal netwerk

De flexibele buffereigenschappen van InnovaHub Grid maken versnelling in de opschaling van hernieuwbare bronnen op het net mogelijk. Zonder dat de stailiteit van het elektriciteitsnet in gevaar komt. Omdat het systeem van de hub modulair is, ontstaat de mogelijkheid om een decentraal netwerk van energiebuffers te bouwen. Zo’n decentraal netwerk van InnovaHub Grid-installaties vormt een fundamentele oplossing voor de groeiende congestieproblematiek zonder dat lokaal of regionaal verzwaring van het elektriciteitsnet nodig is.

InnovaHub Grid: een onmisbare schakel in de verduurzaming van onze nationale energiebehoefte

InnovaHub Grid vervult een belangrijke spilfunctie voor:

  • Balancering van vraag en aanbod van groene energie op netniveau, bijvoorbeeld in de buurt van grootschalige zon- en windparken
  • Opschaling van hernieuwbare bronnen op het elektriciteitsnet
  • Productie van groene waterstof
  • Levering van duurzame warmte en koeling aan grootschalige warmtenetten
  • Bevordering of faciliteren van grootschalige laadinfrastructuur en in de toekomst de infrastructuur om waterstof te tanken
  • Buffering voor het elektriciteitsnet en toekomstig waterstofnet

 

Meer innovaties

Energy Management System

Intelligente software stemt vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar af. Zo benutten we beschikbare groene energie zo slim mogelijk in huis en in de wijk.

Lees meer

InnovaHub District

Een duurzame energiecentrale voor wijken. InnovaHub District vervlecht energie, mobiliteit en wonen met elkaar. Emissieloos, veilig en vrijwel compleet zelfvoorzienend.

Lees meer

Waterstofketel

Maak kennis met de katalytische waterstofketel die waterstofgas omzet in warmte.

Lees meer