Integrale duurzame oplossingen voor het elektriciteitsnet, woonwijken en mobiliteit

Hylife Innovations maakt werk van een duurzame toekomst. Want de komende jaren gaat het energiesysteem wereldwijd op de schop. Daarom zijn er nieuwe oplossingen nodig met een integrale benadering. Dat is het terrein van Hylife Innovations: energieconcepten met de inzet van state-of-the-arttechnologie, waaronder groene waterstof. Duurzame oplossingen voor de individuele, bestaande woning tot complete nieuwbouwwijken en voor grootschalige energienetten.

Lees meer over onze visie

“ De kracht van innovatie maakt onze leefomgeving duurzaam “

Jean-Paul Scheurleer

DE KRACHT VAN DUURZAME INNOVATIE

Hylife Innovations ontwikkelt concepten voor de samenleving van morgen: CO2-neutraal en zonder uitstoot van stikstof. Kenmerkend voor onze oplossingen is de integrale benadering. Op individueel en op collectief niveau.

InnovaHub District

Een duurzame energiecentrale voor wijken. InnovaHub District vervlecht energie, mobiliteit en wonen met elkaar. Emissieloos, veilig en vrijwel compleet zelfvoorzienend.

Lees meer

InnovaHub Grid

InnovaHub Grid maakt grootschalige verduurzaming van elektriciteits- en warmtenetten mogelijk. De buffer die schommelingen in het netwerk opvangt.

Lees meer

Energy Management System

Intelligente software stemt vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar af. Zo benutten we beschikbare groene energie zo slim mogelijk in huis en in de wijk.

Lees meer

Waterstofketel

Maak kennis met de katalytische waterstofketel die waterstofgas omzet in warmte. 100% emissievrij, dus zonder uitstoot van CO2 en NOx.

ONZE PARTNERS

Echte innovatie en vernieuwing bereik je alleen in samenwerking met krachtige partners. Experts die kennis en ervaring inbrengen. Medestanders met dezelfde visie, ambitie en drijfveren. Voor innovatieve oplossingen is bovendien de steun van supporters cruciaal. Partijen die hun netwerk beschikbaar stellen, die een financiële bijdrage leveren of specialisten die de zichtbaarheid vergroten.

https://hylifeinnovations.nl/wp-content/uploads/2020/10/partners.png
https://hylifeinnovations.nl/wp-content/uploads/2020/10/energy-island-go.png

DUURZAAM EILAND

Hylife Innovations opereert vanaf Goeree-Overflakkee. Dit eiland pioniert op het gebied van duurzaamheid. Om te beginnen met de royale opwek van duurzame energie vanuit wind, zon en getijde. Nu de energieproductie uit deze bronnen dagelijks stijgt, breekt de tijd aan om deze duurzame elektriciteit in te passen in het dagelijks leven van de eilandbewoners. Op Goeree-Overflakkee werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan innovaties die onmisbaar zijn om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen. Niet voor niets voelt Hylife Innovations zich thuis op dit Energy Island.