Groene
waterstof

De zon schijnt niet altijd even fel. De wind waait niet altijd. Daarom is er behoefte aan een energiedrager die schommelingen in de opwek van duurzame energie kan opvangen. Groene waterstof is een veelbelovende oplossing.

Groene waterstof wordt gemaakt van groene stroom

Hoe maak je groene waterstof?

Splits watermoleculen (H2O) met behulp van het overschot aan groene stroom. Tijdens deze elektrolyse komt groene waterstof (H2) en zuurstof (O2) vrij. Vanuit opslag kan groene waterstof vervolgens op een later moment de benodigde elektriciteit en warmte leveren. Zonder dat er CO2 of NOx vrijkomt.

Wat levert groene waterstof op?

Seizoensopslag van groene waterstof maakt duurzame energie beschikbaar voor maanden met minder opwek. Een belangrijk voordeel is dat de opslagcapaciteit van waterstof gedurende het jaar niet afneemt. Bovendien neemt waterstof relatief gezien weinig ruimte in beslag. Met een voorraad waterstof ontstaat een onafhankelijk systeem met een gesloten energiebalans voor het hele jaar. De toepassing van groene waterstof maakt duurzaam bouwen en wonen mogelijk op elke schaal. Van een enkele woning tot aan complete woonwijken met honderden woningen.

Waarom groene waterstof?

De gebouwde omgeving in Nederland bestaat voor 98% uit bestaande bouw. Met het oog op het Klimaatakkoord ligt hier een gigantische uitdaging voor de verduurzaming en omschakeling naar aardgasvrij wonen. Individuele all-electric oplossingen (isolatie, warmtepomp en zonnepanelen) zijn uiterst kostbaar. Een collectieve oplossing – aanpassing van het bestaande gasnet voor waterstof – is veel voordeliger. Netbeheerders en energiemaatschappijen werken al aan deze overgang. Alleen is hiervoor grootschalige waterstofproductie nodig, bijvoorbeeld op de Noordzee of import uit het buitenland. Voordat het zover is, doet Hylife op wijkniveau kennis en ervaring op in de praktijk.

Op dit moment werkt Hylife aan een InnovaHub die woningen op wijkniveau voorziet van warmte en elektriciteit. De drie belangrijkste eigenschappen van deze hub zijn de bufferfunctie voor het net, de leveringsgarantie bij de aangesloten woningen en de opslagfunctie om balans aan te brengen in de vraag naar en het aanbod van groene energie. De InnovaHub zorgt ervoor dat wind- en zonne-energie die in de zomermaanden wordt opgewekt juist in de winter beschikbaar is voor gebruik. Zo ontstaat er een gesloten energiebalans voor het hele jaar.

Groene waterstof wordt gemaakt van groene stroom