Innovathuis: het kan anders

Het Innovathuis is opgericht als proefomgeving waarin innovatieve en duurzame technologieën in de praktijk worden gerealiseerd. Hylife Innovations ontwikkelde deze woning van de toekomst samen met belangrijke partners om bewoners en de bouwsector te inspireren. Niet in een onbereikbaar, futuristisch gebouw. Nee, ‘gewoon’ in een eigentijdse eengezinswoning midden in een echte woonwijk, want onze visie is dat innovaties op termijn bereikbaar en bruikbaar horen te zijn in gangbare woningen.

Het Innovathuis is gerealiseerd met bouwtechnische vernieuwingen, zoals de prefabfundering en prefabwanden. Ook op het gebied van domotica en comfort zijn de technieken state-of-the-art. Tot slot is deze woning all-electric: voorzien van zoveel mogelijk zonnepanelen, een eigen accupakket en een katalytische waterstofketel voor de productie van warm tapwater (85 ˚C) voor de vloerverwarming. Het Innovathuis beschikt over een eigen installatie die groene waterstof produceert uit overtollige zonne-energie. De eigen waterstofproductie van het Innovathuis is zelfs KIWA-gecertificeerd en de eerste woning in Nederland met een omgevingsvergunning voor waterstoftoepassing in de gebouwde omgeving.

De toekomst is nu

Bij Hylife geloven we dat innovatie en verandering alleen mogelijk zijn door het daadwerkelijk te doen. Want verduurzamen is geen toekomstmuziek. Daar moeten we nu mee aan de slag. Hylife Innovations doet dat samen met gelijkgestemde partners. En precies dát maakt het Innovathuis ook zo uniek: maar liefst 20 partners werkten samen aan de totstandkoming.

  • Leerproject
  • Niet dé oplossing voor de energietransitie
  • Leren over nieuwe technologie, toepassing van groene waterstof, maatschappelijke acceptatie
  • Schaalvergroting essentieel