Veiligheid &
Maatschappelijke acceptatie

Als het over waterstof gaat, dan moet het natuurlijk ook over veiligheid gaan. Omdat waterstoftoepassingen nog vrij onbekend zijn, ligt het voor de hand dat bewoners en omwonenden zich zorgen maken over hun veiligheid. Dat begrijpen we bij Hylife Innovations maar al te goed. Veiligheid en maatschappelijke acceptatie is belangrijk voor ons allemaal. Wat weten we allemaal van waterstof en waar moet je rekening mee houden?

Waterstofweetjes

Waterstof is het meest voorkomende element in het universum. Het werd in 1766 ontdekt door Henry Cavendish. Exact 40 jaar na deze ontdekking werd al de eerste auto ontwikkeld die op waterstof kon rijden. Hoewel waterstof in de afgelopen 250 jaar op allerlei manieren is toegepast, groeit waterstof momenteel uit tot een waardevol alternatief in de huidige energietransitie.

Waterstof in huis nieuw? Integendeel!

Tot in de jaren ’60 – nog voor de omschakeling naar aardgas uit Groningen – werd er in gasfabrieken ‘stadsgas’ gemaakt voor verlichting, verwarming en om te koken. Dit mengsel bestond voor minstens 50% uit waterstof.

Veiligheid voorop

Net als aardgas is waterstof ontvlambaar. Daarom is het van groot belang om bij toepassingen goede veiligheidsmaatregelen te treffen. Hylife Innovations en haar partners gebruiken uitsluitend materiaal van hoge kwaliteit: ondoorlatend en bestand tegen hoge druk. Uit voorzorg is in de installaties steeds maar een kleine hoeveelheid waterstof aanwezig. Sensoren in de installatie en in de omringende ruimte meten voortdurend de samenstelling van de lucht. Bij afwijkende waarden sluit het systeem zichzelf direct af en ventilatoren voorkomen een hoge waterstofconcentratie in de ruimte. Zo komt de veiligheid niet in gevaar.

KIWA-gecertificeerd

De eigen waterstofproductie van het Innovathuis is KIWA-gecertificeerd. Dat is wereldwijd een belangrijke mijlpaal voor de verdere ontwikkeling van waterstoftoepassingen. Bovendien is het Innovathuis de eerste woning in Nederland met een omgevingsvergunning voor waterstoftoepassing in de gebouwde omgeving.

Wat is waterstof precies?

Waterstof (H2) is het kleinste en lichtste element in het universum. Vanwege deze eigenschappen stijgt vrijkomende waterstof razendsnel op, ongeveer met 50 m/s. Dankzij deze snelheid ontstaan er geen ontvlambare concentraties.

Kan waterstof zomaar ontbranden?

Nee, waterstof is pas ontvlambaar bij concentraties van 4% of hoger. Bovendien is er een vonk of vlam nodig om het gas te ontsteken. Omdat waterstof van nature razendsnel opstijgt, komen dergelijke concentraties in de buitenlucht nauwelijks voor. In gesloten ruimtes is goede ventilatie van groot belang.